PrusaSlicer 2.0.0

PrusaSlicer 2.0.0

Wczoraj pojawiła się nowa wersja Slic3ra PE… czy raczej PrusaSlicer, ponieważ przy okazji zmieniono nazwę programu.

Najnowsze wydanie przedstawia sobą wiele zmian dotyczących przede wszystkim interfejsu. PrusaSlicer 2.0.0, jak stwierdził Josef, ma otworzyć nowy rozdział w rozwoju slicera od Prusa Research.

PrusaSlicer

Sama zmiana nazwy wydaje się nie potrzebować usprawiedliwienia. Poza budzącą wątpliwości wymową, argumentem było ciągłe mylenie Slic3r i Slic3r Prusa Edition przez użytkowników i coraz większe różnice między oboma slicerami.

Interfejs

Przebudowanie interfejsu w znacznej mierze przekłada się na ułatwienie dostępu do wcześniej poukrywanych i wymagających przeklikiwania się funkcji. Użytkownik dostaje możliwość wyboru trybu pracy: „prosty”, „zaawansowany” i „ekspert”. Ograniczenie wyboru funkcji w zależności od trybu i kolorowe oznaczenia przy funkcjach wskazujące na wskazany do ich używania „poziom zaawansowania” mają ułatwić obsługę slicera i wspomóc w nauce użytkowników początkujących.

Inne zmiany w interfejsie:

 • Pasek narzędzi został zupełnie przeprojektowany, zajmując miejsce na górze i po lewej stronie okna programu.
 • Poszczególne funkcje dostały swoje skróty klawiszowe.
 • Modyfikacja modelu (jak na przykład przecięcie go na pół) jest możliwa z poziomu podstawowego widoku 3D – zamiast wcześniejszego dwukrotnego kliknięcia w model w celu otworzenia osobnego okna.
 • Manipulacja modelem, w tym przesuwanie, obracanie i skalowanie również zostały znacząco poprawione – znacznik rotacji może być przyciągany do znaczników rozmieszczonych co 45 lub 5 stopni.
 • Możliwe jest zaznaczenie kilku modeli i manipulowanie nimi jako grupą.
 • Lista obiektów widoczna w prawym pasku bocznym (tylko w trybach „zaawansowany” i „ekspert”) wyświetla między innymi ich hierarchię, instancje i parametry pozwalające na szybkie zorientowanie się w strukturze projektu i zmienionych dla danych modeli ustawieniach. Modele z błędami są oznaczone wykrzyknikiem.
 • Dodana została funkcja zapisania projektu w formacie 3MF – czy też raczej dostęp do niej został ułatwiony, ponieważ we wcześniejszych wersjach kryła się w menu eksportu.

Modyfikowalne podpory

Pewną nowością w slicerze od Prusa Research jest dodanie funkcji modyfikowania podpór. Podobnie jak w Ultimaker Cura, manipulujemy różnokształtnymi bloczkami wymuszającymi lub blokującymi dodawanie supportów w obejmowanych przez nie fragmentach modelu. Opcje znajdują się w menu kontekstowym rozwijającym się po kliknięciu modelu.

Slicer MSLA

Wraz z wypuszczeniem pierwszej żywicowej drukarki – Original Prusa SL1 – naturalnie pojawiły się stosowne dla niej funkcje w PrusaSlicer, dumnie zresztą nazwanym pierwszym dostępnym wysokiej jakości open source’owym slicerem MSLA. Wśród jego funkcji wymieniane są między innymi automatyczne generowanie podpór i opcja ręcznej ich modyfikacji – przez dodawanie lub usuwanie punktów podparcia.

Zmiana koloru druku

Dodatek „Color Print” został zintegrowany ze slicerem, umożliwiając dodawanie komendy M600 „pauza na wymianę filamentu” w warstwach zaznaczonych na suwaku w podglądzie wydruku. Podgląd ze zmianą koloru od danej warstwy jest widoczny natychmiast.

I jeszcze więcej:

 • poprawne skalowanie programu na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości,
 • możliwość włączenia automatycznego przetwarzania w tle, co zmniejszy czas eksportu G-code,
 • skalowanie anizotropowe modelu,
 • szacowanie czasu i zużycia materiału przed eksportem,
 • osobne ustawienia wypełnienia dla pierwszej i ostatniej warstwy,
 • kolejka wysyłania do OctoPrint i wsparcie dla plugina OctoPrint Cancelobject

Na liście kolejnych rzeczy do zrobienia w następnej wersji slicera jest między innymi funkcja „cofnij / powtórz” oraz wydrążanie modeli w SLA. Ogłoszone zostało również zakończenie rozwoju PrusaControl.

Źródło: blog.prusaprinters.org

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close