Pomoc w realizacji projektu naukowego

Pomoc w realizacji projektu naukowego

Czy chciałbyś przysłużyć się nauce i pomóc w realizacji projektu naukowego dotyczącego wpływu warunków środowiska na jakość przedmiotów wykonywanych w technologii FFF? Jeśli tak, to teraz masz szansę.

Projekt badawczy realizowany przez Markusa Ehrlenbacha, absolwenta FH Kufstein University of Applied Science, dotyczy wpływu wilgotności i temperatury otoczenia na wydruki powstające w technologii FFF. Jednocześnie, posłuży do napisania przez Ehrlenbacha jego pracy magisterskiej. Celem jest określenie określenie granic technologii FFF w odniesieniu do warunków środowiskowych oraz sformułowanie zaleceń do druku 3D. Do jego realizacji potrzebna jest jak największa ilość danych z różnych urządzeń drukujących w odmiennych warunkach – w związku z czym Markus wpadł na pomysł, by zaangażować w niego posiadaczy drukarek 3D z całego świata.

Ważna jest ilość osób, które zdecydują się wziąć udział w eksperymencie. Dostatecznie duża liczba ochotników pozwoli na zebranie danych dotyczących szerokiego zakresu temperatury i wilgotności otoczenia, na których podstawie Ehrlenbach będzie w stanie wyciągnąć wnioski. Im większa liczba uczestników, tym wyniki będą lepiej odwzorowywały stan faktyczny problemów, jakie drukującym przysparzają warunki środowiska. Wyniki eksperymentu mogą przysłużyć się każdemu zajmującemu się drukiem 3D.

Chociaż prac naukowych dotyczących wpływu powyższych czynników na jakość i właściwości wydruków z pewnością powstało mnóstwo – jednak odtwarzalność badań jest istotną cechą świadczącą o ich jakości, a każda kolejna praca dotycząca pozornie tego samego tematu może wnieść coś nowego.

Do wzięcia udziału potrzebna jest sprawna drukarka FFF, PLA w ilości kilkudziesięciu gramów oraz nieco wolnego czasu i znajomość angielskiego w celu uzupełnienia raportu z eksperymentu. Markus udostępnia plik STL obiektu testowego (widocznego na zdjęciu głównym), instrukcję z ustawieniami druku oraz formularz z raportem, w którym określić należy między innymi warunki, w których model był drukowany, odznaczyć na liście ewentualne odkształcenia wydruku oraz opisać własne wrażenia dotyczące wpływu temperatury i wilgotności na druk 3D. Do odsyłanego formularza należy dołączyć zdjęcia wydruku i miejsca, gdzie stała drukarka w pomieszczeniu. Pliki z instrukcją i raportem dostępne są tu: www.researchgate.net

Ewentualni ochotnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to poważny eksperyment naukowy, a wszelkie przekłamania w raporcie – czy to wynikające z nieumiejętności obiektywnej oceny wydruku, czy ze złej woli – jak i błędy w wykonaniu testu mogą znacząco obniżyć jakość badania. Powinni również przyjąć do wiadomości, że osiągnięte przez nich rezultaty nie mają wartości naukowej jako jednostkowe przypadki i nie należy wyciągać związanych z tezą badania wniosków na podstawie jedynie własnego wydruku.

Źródło: www.researchgate.net via www.fabbaloo.com

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close