Ustawiamy poprawną średnicę filamentu w Cura (uwaga na przecinki!)

Ustawiamy poprawną średnicę filamentu w Cura (uwaga na przecinki!)

Dzisiaj będzie na temat, wydawałoby się, trywialny – jednak obserwacja forum wskazuje na to, że jest to częsty problem, a do tego powiązany z pewnym bugiem, czy raczej nieścisłością, w działaniu Ultimaker Cura. Wspomniany slicer tworzony jest, jak sama nazwa wskazuje, przez firmę Ultimaker, czyli producenta drukarek 3D, które od pierwszego modelu przystosowane są do pracy z filamentami o średnicy 2,85 mm. Z tego powodu, w Cura to właśnie 2,85 mm jest domyślną średnicą filamentu, co dla Ultimaker ma oczywiście sens, ale dla prawie całej reszty świata…

…jest czymś, co trzeba skutecznie zmienić na znacznie powszechniejszą średnicę 1,75 mm. Najprościej jest, gdy korzystamy z drukarki 3D, której definicja jest już zawarta w Cura, jak na przykład Ender-3, wtedy wystarczy ją wybrać przy dodawaniu nowego urządzenia i średnica od razu jest dobrze ustawiona. W przypadku dodawania nowej definicji drukarki (lub edytowania istniejącej błędnej definicji) sprawa również nie jest skomplikowana, wystarczy w oknie „Machine Settings”, w zakładce „Extruder” podać odpowiednią wartość w polu „Compatible material diameter”. Brzmi całkiem prosto, prawda? Sęk w tym, że 1,75 to nie jest poprawna wartość. Poprawną wartością jest 1.75 – z kropką. Wpisanie 1,75 z przecinkiem nie zmieni wartości faktycznie używanej przez slicera (domyślnie: 2.85), a w pełni sprawna drukarka 3D, tyle że pracująca z filamentem 1,75 mm, będzie przygotowane modele drukować mniej więcej tak:

Sprawie zdecydowanie nie pomagają fakty, że:

  • Dla nas naturalne jest używanie przecinka jako separatora dziesiętnego, a na systemie operacyjnym skonfigurowanym do pracy w naszym kraju, klawisz z kropką w sekcji numerycznej klawiatury wprowadza przecinek.
  • Po wprowadzeniu wartości z przecinkiem, Cura nie zgłasza żadnego błędu, ani nie modyfikuje wpisanych znaków. Wartość z przecinkiem pozostaje nawet gdy zamkniemy i ponownie otworzymy okno „Machine Settings”. Jednocześnie slicer normalnie pracuje i pozwala ciąć modele, tyle że korzysta przy tym ze starej wartości. Faktycznie używana wartość pojawia się z powrotem w oknie „Machine Settings” dopiero po restarcie całego programu.
  • W sekcji ustawień druku przecinki „działają”. Po przejściu do innego pola, przecinek zostaje zamieniony na kropkę i nie ma żadnego problemu.

Kropka.

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close