Szczecin: nowoczesne leczenie tętniaków dzięki drukowi 3D

Szczecin: nowoczesne leczenie tętniaków dzięki drukowi 3D

Chirurdzy ze Szczecina jako pierwsi w Polsce z powodzeniem wykorzystali technikę FEVAR, czyli spersonalizowany z wykorzystaniem druku 3D stentgraft, w leczeniu tętniaka aorty piersiowo-brzusznej.

Od listopada ubiegłego roku w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie odbyły się trzy operacje wykorzystujące technikę FEVAR. Nowa wewnątrznaczyniowa metoda leczenia tętniaków aorty jest szybsza i tańsza, pozwala również na uniknięcie zabiegów laparotomijnych u pacjentów do tej pory dyskwalifikowanych do małoinwazyjnego zabiegu wewnątrznaczyniowego ze względów anatomicznych.

Tętniaki aorty w postępowaniu planowym można leczyć na dwa sposoby: przez laparotomię, gdzie otwiera się jamę brzuszną i wstawia protezę naczyniową, oraz metodą endowaskularną, która polega na wprowadzeniu do naczynia stentgraftu – pokrytego specjalnym materiałem metalowego szkieletu, który wzmacnia aortę od środka. Najczęściej występujące tętniaki podnerkowe – czyli powstające poniżej odejścia tętnic nerkowych – stosunkowo łatwo można wyleczyć metodą wewnątrznaczyniową. Tętniaki piersiowo-brzuszne – sięgające wyżej, obejmujące miejsca odejścia ważnych naczyń unaczyniających między innymi nerki i jelita – są trudniejsze w leczeniu. Kiedyś w ich przypadku możliwe było jedynie laparotomijne protezowanie, a zabieg ten wiąże się ze stosunkowo wysoką śmiertelnością.

Rozwijające się w ostatnich latach techniki endowaskularne umożliwiają obecnie również leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą stentgraftów z otworami (czy też fenestracjami)  lub odgałęzieniami (branchami) dla odchodzących naczyń. Stentgrafty takie są wykonywane na zamówienie w zagranicznych biurach projektowych na podstawie badań obrazowych pacjenta. Taki spersonalizowany stent kosztuje nawet 200 tys. zł, a czas oczekiwania może przekroczyć 3 miesiące. Metoda FEVAR wykorzystywana przez lekarzy z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK-2 zakłada samodzielne przygotowanie modelu aorty pacjenta, wydrukowanie jej, a następnie dopasowanie protezy naczyniowej do anatomii danego człowieka. Oprócz tego, chirurg z wykorzystaniem wydruku 3D może zweryfikować sposób kaniulacji naczyń trzewnych przed zoperowaniem chorego.

Metoda FEVAR z wykorzystaniem wydrukowanych w 3D modeli pozwala na skrócenie czasu zabiegu, poprawia jego jakość, a koszta nie przekraczają ceny wszczepienia stentgraftu w przypadku tętniaka podnerkowego, czyli około 40 tys. zł. Czas potrzebny na wydrukowanie modelu i dopasowanie protezy wynosi zaledwie 7-10 godzin. Samym przygotowaniem stentgraftu zajmuje się specjalny „aortic team”, w skład którego w SPSK-2 wchodzą prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski – lekarz kierujący Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii oraz lekarze z jego zespołu: dr n. med. Arkadiusz Kazimierczak oraz dr n. med. Paweł Rynio. Lekarze szkolili się w zakresie zaawansowanych technik endowaskularnych w klinikach w Paryżu i Chinach. Dr Paweł Rynio opracował metodę tworzenia modeli 3D na podstawie badań obrazowych pacjenta.

Szczeciński szpital otrzymał aprobatę Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla wykorzystania nowatorskiej techniki. W Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii powstała specjalna pracownia druku 3D, a pierwsza drukarka 3D została zakupiona ze środków własnych lekarzy.

Trzy przeprowadzone od listopada zabiegi zakończyły się sukcesem, chorzy czują się dobrze, a efekty obserwowane w angiografii przedstawiają się bardzo zadowalająco.

Źródło: www.politykazdrowotna.com

Zdjęcie główne: Foter.com

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close