Jak zwiększyć kreatywność  dzieci z wykorzystaniem druku 3D

Jak zwiększyć kreatywność dzieci z wykorzystaniem druku 3D

Kolejne badania udowadniają, jak pomocnym narzędziem są technologie przyrostowe, jeśli chodzi o edukację STEAM w szkołach. Druk 3D ma rozwijać umiejętności zarówno z kategorii nauk ścisłych, jak i te związane z pracą twórczą, zwiększać zainteresowanie uczniów i ich motywację do nauki.

Jedną z nowszych prac dotyczących druku 3D w szkole jest ta zatytułowana „Makerspaces in primary school settings” autorstwa badaczy z Macquarie University w Sydney w Australii. W trakcie trwającego rok badania przeanalizowali oni korzyści, jakie niesie włączenie do programu edukacji w nauczaniu początkowym zajęć dotyczących druku 3D i projektowania.

Na potrzeby badania przeszkolono 27 nauczycieli z trzech australijskich szkół podstawowych. Nauczyciele, po odbyciu kursu Makers Empire Learning by Design, gotowi byli do prowadzenia lekcji o druku 3D i projektowaniu z wykorzystaniem oprogramowania Makers Empire 3D – platformy wspomagającej nauczycieli w rozwijaniu umiejętności STEM i myślenia projektowego u dzieci. W zajęciach wzięły udział 24 klasy z przedszkoli i szkół nauczania początkowego, co dało ponad 500 uczniów biorących udział w badaniu. Analizie podlegały opinie i obserwacje zbierane przed, w trakcie oraz po zakończeniu programu od nauczycieli oraz samych dzieci.

W trakcie lekcji zaplanowanych na 4 dni na przestrzeni 1 miesiąca dzieci miały okazję zapoznać się z drukarką 3D i oprogramowaniem do projektowania, technicznym słownictwem opisującym podstawy technologii FFF i wykorzystywanych w niej materiałów, jak również zrozumieć podstawy tworzenia projektów 3D. Program zajęć skupiał się na dyskusji, współpracy i rozwiązywaniu przedstawionych problemów na różne sposoby.

Lekcje o druku 3D i projektowaniu okazały się mieć wysoki poziom zaangażowania uczniów, dodatkowo zaobserwowano wzrost pewności siebie u dzieci szczególnie zauważalny w grupie mniej uzdolnionej. Uczniom zajęcia spodobały się tak bardzo, że chcieli, by odbywały się dalej po zakończeniu badania, większość z nich stwierdziła również, że z chęcią podejmowaliby czynności związane z projektowaniem 3D poza szkołą lub w ramach przyszłej kariery zarobkowej. Pierwszymi umiejętnościami wykazanymi przez dzieci w trakcie badania były kreatywność oraz myślenie projektowe.

Nauczyciele natomiast wskazali, że dobrze zorganizowany, ugruntowany pedagogicznie i ukierunkowany na umiejętności praktyczne kurs umożliwił im lepsze zrozumienie przestrzeni twórczych i tego, jak w nich uczyć. Nieoczekiwanym rezultatem była zmiana w podejściu do nauczania obserwowana u niektórych nauczycieli, którzy stwierdzili, że czują się bardziej pewni siebie i chętniej pracują z technologią, ponadto gotowi są wprowadzić podobne metody nauczania – oparte na poszukiwaniu, problemach i współpracy – na innych lekcjach.

Prawidłowo wykorzystywane przez nauczycieli przestrzenie twórcze, jak przedstawia badanie, mogą być ogromnie pomocne w rozwijaniu kreatywności, umiejętności cyfrowych i myślenia projektowego u najmłodszych uczniów.

Źródło: Bower, M., Stevenson, M., Falloon, G., Forbes, A., Hatzigianni, M. (2018). Makerspaces in Primary School Settings – Advancing 21 st Century and STEM capabilities using 3D Design and 3D Printing. Sydney, Australia: Macquarie University

KOMENTARZE

  • comment-avatar

    Bardzo fajnie, że zaczyna się wprowadzać takie zajęcia, no i zainteresowania wśród dzieci.

  • Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close