Ultimaker Cura 3.5 – omówienie nowości

Ultimaker Cura 3.5 – omówienie nowości

Ultimaker na swojej stronie udostępnił do pobrania Ultimaker Cura w wersji 3.5. Nowe wydanie wprowadza, jak zwykle, szereg usprawnień i poprawek.

Interfejs

 • Zmieniono zachowanie funkcji dostępnych w menu „File”. „Save” zapisuje projekt, natomiast „Export” pozwala zapisać modele jako plik w innym formacie.
 • Wprowadzono skróty klawiszowe, usprawniające przełączanie się między narzędziami do manipulacji załadowanymi modelami. T – Translacja (przesuwanie), S – Skalowanie, R – obracanie (od Rotate) i M – lustrzane odbicia (od Mirror).
 • Zarzucono stosowanie rozszerzenia „.curaproject” dla plików z projektami, obecnie projekty zapisywane są z rozszerzeniem 3MF dla lepszej kompatybilności z innymi programami.
 • Do listy ostatnio otwieranych plików dodano pliki projektów – do tej pory można było tam znaleźć wyłącznie zwykłe modele.
 • Materiały mogą zostać oznaczone jako „Ulubione” i być łatwo dostępne na szczycie listy w panelu wyboru materiału.
 • Strona „Monitor” została przemodelowana tak, by być bardziej zbliżona di interfejsu „Print jobs” z Cura Connect.
 • Zapisywanie projektu nie powoduje ponownego pocięcia modeli. Miła rzecz przy pracy z dużymi, złożonymi modelami, których cięcie jest czasochłonne.

Usprawnienia cięcia

Nawisy
Wprowadzono możliwość wykrywania ścian będących nawisami i drukowania ich ze zmodyfikowaną szybkością, co ma poprawiać jakość i niezawodność druku. Dodatkowo, druk obrysów nie powinien zaczynać się w obszarze nawisu. Idea dobra, jednak sądzę, że na tę chwilę funkcja ta działa w mało przewidywalny sposób, a efekty są niespójne…

Minimalny obwód wielokąta
Model już pocięty na warstwy, ale jeszcze nie „rozrysowany” na ścieżki, procesowany jest w postaci dwuwymiarowych wielokątów. Jedną z czynności, jakim poddawane są warstwy przed wygenerowaniem ścieżek, jest usunięcie z nich wielokątów o zbyt małym obwodzie, które – w założeniu – i tak na wydruku nie wyjdą, a dodają pracy przy generowaniu ścieżek i komplikują wynikowy g-code. Dotychczas w Ultimaker Cura wartość graniczna obwodu wielokąta była ustawiona w kodzie na sztywno i wynosiła 1 mm – wszystkie mniejsze wielokąty były odfiltrowywane i użytkownik nie mógł nic z tym zrobić. Wraz z wersją 3.5, zahardkodowana wartość została zastąpiona zmienną, którą użytkownik może manipulować z poziomu interfejsu graficznego.

Po co?
Zmiana została wprowadzona z myślą o drukarkach SLA i bardzo małych, bogatych w szczegóły modelach 3D i tak też została opisana w tooltipie. Nie widzę jednak przeszkód, by manipulować tym parametrem nie w dół, ale w górę – dla uproszczenia cięcia modeli, które drukowane mają być na drukarkach z niestandardowo dużą średnicą dyszy.

Otwory mają obwody kolejno: 6,2832 mm; 3,1416 mm; 1,5708 mm; 0,7854 mm; 0,3927 mm; 0,19635 mm; 0,098175 mm; 0,0490875 mm; 0,0245437 mm; 0,0122719 mm

Odległość między liniami początkowej warstwy podpór
Parametr „Initial Layer Support Line Distance” pozwala zmienić gęstość początkowej (nakładanej bezpośrednio na stół) warstwy podpór, celem zwiększenia bądź zmniejszenia przyczepności do stołu.

Dodatkowe obrysy wokół wypełnienia
Parametr „Extra Infill Wall Count” pozwala określić liczbę dodatkowych obrysów drukowanych wokół wypełnienia. Dzięki nim, linie pełnego wypełnienia mogą mniej zwisać, co może umożliwić stosowanie mniejszej liczby pełnych warstw górnych/dolnych.

Niezawodność wieży czyszczącej
Druk dwoma niedostatecznie do siebie przywierającymi materiałami mógł doprowadzić do uszkodzenia wieży czyszczącej w trakcie druku. W związku z tym, zmieniono strukturę wieży czyszczącej – od teraz składa się z powłoki z jednego materiału, a wnętrze stanowi przestrzeń dla drugiego materiału, co pozwala na stworzenie wieży znacznie mocniejszej i bardziej niezawodnej.

Zwielokrotnienie wypełnienia
Parametr „Infill Line Multiplier” pozwala wygenerować wypełnienie według jednego z dotychczas obecnych wzorów, jednak ze zwielokrotnionymi liniami dla zwiększenia jego sztywności.

Połączone wielokąty wypełnienia
Funkcja „Connect Infill Polygons” pozwala – podobnie do łączenia linii wypełnienia – połączyć wielokąty wypełnień „Cross” i „Cross 3D”, tym samym wzmacniając wypełnienie i ograniczając liczbę potrzebnych retrakcji.

Nadpisanie szybkości wentylatora
Funkcja „Fan Speed Override” pozwala na dobranie szybkości wentylatora dla obszarów drukowanych bezpośrednio nad podporami, co umożliwia manipulację siłą przylegania modelu do podpory.

Minimalny przepływ dla obrysu
Funkcja „Minimum Wall Flow” pozwala ustawić minimalny przepływ dla cienkich ścieżek powstałych w wyniku działania funkcji „Compensate Wall Overlaps” – ścieżki poniżej wartości granicznej nie będą w ogóle drukowane.

Kierunek linii wypełnienia podpór
Parametr „Support Infill Line Direction” pozwala na obrócenie o zadany kąt linii wypełnienia podpór, dzięki czemu można je lepiej dopasować do danego modelu.

Nowe wtyczki

Przewodnik po ustawieniach!
Szczegółowy, wyszukiwalny indeks parametrów. Z obrazkami.
Aby zainstalować, wybierz: „Toolbox -> Browse Packages… -> Cura Settings Guide -> Install”, poczekaj, kliknij: „Quit Cura”.
Po ponownym uruchomieniu programu, wtyczka będzie dostępna w „Extensions -> Cura Settings Guide -> Settings Guide”.

Ręczne dodawanie podpór
Wtyczka „Custom support” pozwala na ręczne wskazanie, gdzie mają być drukowane (dodatkowe) podpory.

Szybkie przełączanie automatycznego cięcia
Wtyczka „Automatic Slicing Toggle Switch” dodaje obok paska postępu przełącznik automatycznego cięcia.

Wersja w pasku tytułu
Wtyczka „Version in Titlebar” dodaje do paska tytułu informację o wersji programu.

Drukarki 3D firm trzecich

Dodano profile dla: TiZYX, Winbo, Tevo Tornado, Creality CR-10S oraz Wanhao Duplicator.
Zaktualizowano profile dla: Deltacomb oraz Dacoma.

Poprawki błędów

 • Usunięto nadmiarowe komendy M109.
 • Poprawiono pomniejsze bugi w obsłudze meshy modyfikujących.
 • Poprawiono generowanie połączonych linii wypełnienia, pozbywając się niepotrzebnych ruchów jałowych.
 • Usunięte wypełnienie „Concentric 3D”.
 • Poprawiono usterkę powodującą wygenerowanie niepotrzebnych ruchów drukujących przy włączonej funkcji „Extra Skin Wall Count”.
 • Małe przestrzenie w koncentrycznych wypełnieniu pełnych ścian górnych/dolnych są teraz poprawnie wypełniane.
 • Kolejność drukowania dużych ilości naraz modeli jest teraz bardziej spójna, zamiast losowej.

Opracowano na podstawie:

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close