Kurs o druku 3D od MIT

Kurs o druku 3D od MIT

Massachusetts Institute of Technology otwiera kurs online z technologii addytywnych. Przeznaczony jest dla profesjonalistów z różnych branż, którzy są chętni, by zapoznać się z nieznaną im do tej pory gałęzią przemysłu. Obejmuje między innymi przedstawienie każdej z dostępnych technologii, projektowanie modeli 3D oraz podstawy prowadzenia biznesu opartego o druk 3D.

Kurs prowadzą A. John Hart (profesor nadzwyczajny MIT w inżynierii mechanicznej i dyrektor Laboratorium Produkcji i Produktywności (LMP) oraz Centrum MIT ds. Addytywnych i Cyfrowych Zaawansowanych Technologii Produkcji (ADAPT)) oraz 5 innych pracowników MIT. Podczas części poświęconych produkcji i projektowaniu ne zabraknie również wsparcia ekspertów z takich koncernów jak GE, Volkswagen, Autodesk, czy Deloitte.

Kursanci poznają między innymi słownictwo branżowe i podstawowe informacje na temat każdej technologii, nauczą się rozpoznawać okazje do zastosowania druku 3D, zdobędą umiejętności niezbędne do projektowania części odpowiednio do stosowanej technologii. Będą mogli również sprawdzić się pod względem biznesowym szacując wartość drukowanej części w oparciu o koszta jej produkcji i przydatność oraz oceniając zasadność zmiany metody produkcji z tradycyjnej na obejmującą technologie przyrostowe.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem internetu i jest dostępne w Polsce, chociaż kosztuje 1950 USD. Wymaga poświęcenia 5-7 godzin tygodniowo przez okres 11 tygodni, w tym czasie kursant czyta przygotowane przez specjalistów artykuły, ogląda wykłady w formie wideo i realizuje zadane prace. Po ukończeniu kursu uczestnicy zyskają Additive Manufacturing Professional Certificate, dodatkowo otrzymując od MIT 4,5 punktów CEU.

Źródło: mitxpro.mit.edu

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close