Slic3r PE 1.39.2 – czyli jak mądrze zwalniać

Slic3r PE 1.39.2 – czyli jak mądrze zwalniać

Jedną z pomniejszych trudności, z którą większość hobbystów zmierzy się w trakcie swojej przygody z drukiem 3D, jest „przegrzewanie” wydruków. Problem ten występuje przeważnie przy druku drobnych elementów, gdy czas potrzebny na wydrukowanie jednej warstwy jest bardzo krótki, a kolejna warstwa powstaje na warstwie jeszcze nie do końca zastygniętej.

Jednym ze środków zapobiegawczych jest aktywne chłodzenie, którym nie będę się tutaj zajmował.

Drugim rozwiązaniem, często stosowanym jednocześnie z pierwszym, jest spowalnianie ruchów głowicy tak, by w obrębie potencjalnie problematycznych warstw materiał nadążał oddawać ciepło. Popularną taktyką – używaną w wielu slicerach, w tym i w Slic3r przez większość jego istnienia – jest proporcjonalne zmniejszenie szybkości wszystkich ruchów „drukujących”, aż do osiągnięcia pożądanego czasu drukowania warstwy.

Wraz ze Slic3r PE 1.34.0, algorytm został zmodyfikowany, spowolnienie dotyczyło zewnętrznych (widocznych) obrysów tylko w ostateczności. Zamysł głupi nie był, chodziło o to, by wygląd powierzchni zewnętrznej nie zmieniał się z powodu zmiany szybkości drukowania obrysów. Niestety, to rozwiązanie się nie sprawdziło. Nowy algorytm w pierwszej kolejności spowalniał drukowanie wypełnienia i wewnętrznych obrysów, zamieniając bardzo szybkie wypełnienie w dość szybkie wypełnienie, a dość wolne wewnętrzne obrysy w bardzo wolne wewnętrzne obrysy, pozostawiając obrysy zewnętrznie nienaruszone. Gdzie problem? Otóż, po wydrukowaniu wewnętrznego obrysu bardzo powoli, ciśnienie w głowicy jest niskie, przez co początek drukowanego (w tym przypadku) dużo szybciej obrysu zewnętrznego jest wybrakowany.

W związku z powyższym, algorytm został zmodyfikowany raz jeszcze. Zaczynając od Slic3r PE w wersji 1.39.2, ruchy drukujące spowalniane są po kolei, według szybkości. Najpierw spowalniane są ruchy najszybsze (przeważnie wypełnienie) aż do wyrównania z drugim w kolejności pod względem szybkości (przeważnie wewnętrzne obrysy). Dalej spowalniane są obie kategorie ruchów, aż do osiągnięcia szybkości ruchów trzecich w kolejności… Chyba już wiadomo, w czym rzecz. W ten sposób zmiany ciśnienia w dyszy są znacznie redukowane lub całkiem eliminowane, co umożliwia bezbłędną ekstruzję obrysów zewnętrznych.

Źródło: Prusa Edition 1.39.2-beta – release notes by Prusa3D @github.com

KOMENTARZE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników witryny, zobacz szczegóły...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close